กิจกรรมที่ 1

ให้นักเรียนคลิกนำตัวชี้เมาส์ชี้ที่เมนูสื่อการเรียนการสอน  แล้วเลือกรายการที่ต้องการ (ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 30 นาที)  แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด

1. สื่อที่นักเรียนเลือกใช้มีลักษณะอย่างไร

2. สื่อดังกล่าวมีองค์ประกอบใดบ้าง

3. ลักษณะเด่นของสื่อนี้เป็นอย่างไร

4.ข้อบกพร่องของสื่อเป็นอย่างไร

5. ให้นักเรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องที่นักเรียนกล่าวถึงในข้อ 4

6. นักเรียนคิดว่าสื่อประสม ควรมีลักษณะอย่างไร

7. นักเรียนคิดว่าสื่อประสมนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง (อธิบายเป็นข้อ ๆ )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s